Om Corona

Corona virus er forkølelsesvirus. De er langt mindre farlige end fx influenza virus. Der er ca. 100 forskellige forkølelsesvirus som hele tiden mutere og rammer os i nye former. Sådan har det været de sidste 100000 år. Derfor er vores immunsystem udviklet til at klare disse virus. Når vi bliver smittet oplever vi det normalt ikke, fordi vores immunsystem er så effektivt at forkølelsesvirus bekæmpes af kroppen uden at vi får nogen som helst infektioner. 90-99,5% af alle der smittes får ingen symptomer. Alligevel smitter vi andre, gennem virus, der findes i de bitte små dråber (4-0,01µm) der skabes af vores lunger når vi ånder. Disse dråber er alt for små til at blive filteret af en ansigtsmaske og alt for lette til at blive trukket til jorden af tyngdekraften. Det har derfor ingen mening at forsøge at undgå at blive smittet ved at holde afstand eller bruge maske; alle der lever i en by sammen med andre mennesker vil få smitten.


 

Hvis man får symptomer efter at være blevet inficeret af forkølelsesvirus rejser man et immunrespons med antistoffer, hvorefter virussen bekæmpes på den måde inde i kroppen. Klarer man at bekæmpe infektionen uden at få symptomer, dannes der sandsynligvis ikke antistoffer.


 

Testen der findes for Corona COVID-19 er blevet kritiseret voldsomt fordi den giver et stort antal falsk positive svar og et stort antal falsk negative svar. Nogle whistleblowers har vurderet at falsk positive test sker i op til 50% af testene og at en falsk negativ test forekommer i op til 30% af tilfældene. Det betyder i praksis at testen er så upræcis at den er ubrugelig som grundlag for diagnostik og befolkningsstatistik.


 


At Corona COVID-19 skulle være farligt er et udokumenteret rygte som kommer fra Verdenssundhedsorganisationen WHO (2). WHO’s tætte samarbejde med medicinalindustrien er velkendt fra Svine influenza skandalen, hvor omfattende korruption af WHO førte til at hele verden opkøbte unødvendig og uvirksom influenza vaccine i 2009. Korruptionen blev forsømt over hele verden, men WHO undersøgte sig selv og fandt, at der ikke var foregået noget forkert (1,3).


 

Verden reagerede dengang ved at konkludere, at WHO ikke er til at stole på, når det kommer til oplysninger om epidemier og pandemier (1,3). Alligevel valgte politikere og embedsfolk at følge WHO, da WHO slog alarm om at Corona virus COVID-19 er et dødeligt virus med en dødelighed på hele 3,4%, hvilket er 34 gange mere end en normal influenza.


 

Nu, hvor dødelighedsstatistikken er kendt, og vi ved at der ikke engang er nogen overdødelighed blandt de ældre pga. Corona COVID-19 (1), er det på tide at komme til fornuft, og erkende, at hele verden er blevet ført bag lyset af WHO.


 

WHO må, vurderet ud fra sin adfærd under Corona krisen, hvor de forkerte oplysninger WHO giver ikke korrigeres, selv om videnskaben nu har bevist COVID-19s ufarlighed, mistænkes for igen at være offer for korruption.


 

En naturlig mistanke er altså at det igen er medicinalindustrien, der står bag de problemerne vi har over hele verden, som følge af troen på at COVID-19 er farlig. Motivet er formentlig, ligesom vi så under Svine influenza skandalen, en bestræbelse på at sælge kemiske lægemidler, især naturligvis vacciner, til hele jordens befolkning.


 

OOC opfordrer alle til at undersøge WHO’s og medicinalindustriens roller i Corona krisen.


 

Referencer

  1. Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2):In Press (find den på www.coronawhistleblower.org [Link])
  2. Lovelae Jr B, Higgins Dunn N. WHO says coronavirus death rate is 3.4% globally, higher than previously thought. CNBC 2020Mar03. URL: https://www.cnbc.com/2020/03/03/who-says-coronavirus-death-rate-is-3point4percent-globally-higher-than-previously-thought.html.2
  3. Ventegodt S. Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the biggest threat to the World’s public health of our time. JIntegrativeMedTher 2015;2(1):5.