Om OOC

 

OOC bygger på de videnskabelige fakta som whistleblowers over hele verden har frembragt om Corona COVID-19 (vi henviser til http://coronawhistleblower.org/).

 

Whistleblowers er uafhængige eksperter, læger og videnskabsfolk som har påpeget at fattende misinformation om COVID-19 fra WHO og andre har ført til en helt unødvendig og særdeles skadelig nedlukning af samfundet, ikke mindst ved en række begrænsende særlove og statslige anbefalinger, som førende advokater mener er i strid med både Grundloven og menneskerettighederne.

 

En alvorlig konsekvens af samfundsnedlukningen er en voldsom belastning af miljøet og det globale økosystem, hvilket er uacceptabelt i en tid hvor vi behøver at passe på Jordens klima. Som eksempel på den skadelig virkning kan nævnes en dramatisk skadelig virkning på den kollektive trafik i Danmark. Busser, metroer og toge er næsten tomme. Udviklingen er sat 30 år tilbage.

   

OOC har til formål

  • at fremskaffe viden om Corona COVID-19, at oplyse befolkningen
  • at sikre gennem førelsen af principielle retssager, at der etableres en retspraksis, så ofre for samfundets overreaktion, både individer og virksomheder, kan få erstatning.
  • en tredje vigtig opgave er at tage et retsopgør for at få slået fast at nedlukningen af samfundet er ulovlig og i strid med både grundloven og menneskerettighederne. Lykkedes dette, vil det blive forhindret at samfundet lukkes ned igen.

Der henvises for detaljer til formålsbeskrivelsen i OOCs vedtægter.

   

Ønsker du modtage OOCs nyhedsbrev, send venligst mail med teksten i emnefeltet: “Nyhedsbrev” til info@ooc.one