DU ER FRITAGET FOR CORONAPAS OG MASKE

Se lovgivningen om fritagelse for maske og tests her:

Undtagelse for maske i offentlig transport, se paragraf 3:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221?fbclid=IwAR3FwrvhkSzPi19M06zULrLDBmOSgWF3QkRI1KapXIJnxNpObYz5foA3JcU

Undtagelse for at bære maske på restauranter, hos frisør mm, se paragraf 9 og undtagelse for Covid-19 test, se paragraf 15, her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418