Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til OOCs medlemmer

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i OOC  
D. 20 december 2021 kl. 21.00-21.30 Sted: Mødet holdes på Zoom/Restream, der udsendes link til mødet dagen før.  Valg af dirigent Valg af referent Valg af ny formand for OOC – Mathilde Grafström er i forslag. Søren har mange jobs, han fører OOCs sager og han er leder af det videnskabelig udvalg i OOC, hvor der er travlt pga. den eksplosive udvikling. For at kunne hellige sig de vigtige faglige opgaver har han ønsket at blive frataget nogle af de administrative jobs, der jo altid hænger sammen med at være formand.  Mathilde har vist sig at være stabil og hårdarbejdende og der er almindelige enighed om at hun vi være en god formand/kvinde for OOC.  Eventuelt. Der mangler stadig ca. 20.000 kr. til betaling af advokat Støttrups sidste regning i OOCs sagerne. Nogle ideer?  Er du ikke medlem af OOC, bedes du se bort fra denne mail..


Venlig hilsen og vel mødt 
Søren Ventegodt Formand OOC