FRITAGET FOR MUNDBIND

§ 4. Stk 5: (Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v)
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/216043

Undtagelserne for mundbind gælder for følgende personer:

  • Børn under 12 år
  • Personer, som ikke kan bære mundbindet korrekt grundet fysiske eller mentale forhold – eksempelvis ved fysisk handicap, lammelser, nedsat synsevne eller lignende.
  • Personer, som oplever et betydeligt ubehag ved at være mundbind – eksempelvis fordi det giver eksem, forværrer allergi, medfører vejrtrækningsproblemer eller lignende.

Man behøver ikke fremvise lægeerklæring og man kan ikke få en bøde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at personer, der ikke bærer mundbind, bliver nægtet adgang eller bortvises.

Print eventuelt dette billede og hav i din pung eller bestil det lamineret på sms til 53631981: