Nyhedsbrev uge 44: Nyt om retssagerne og landsindsamling
Nyt om retssagerne og landsindsamling

Kære alle

Mange har ønsket nyt om retssagerne og der har endda været spørgsmål om hvorvidt der overhovedet ER nogle retssager. Dertil må vi svare, at JA selvfølgelig er der det! Vi forstår godt at det er frustrerende for nogle at det tager så langt tid med en afgørelse, og at man derfor kan komme til at tvivle på hele projektet, men desværre tager den slags meget lang tid, endda mange år. Men vi lover, alle i OOC gør hvad vi kan og du kan læse de seneste dokumenter i dette nyhedsbrev eller følge med her: www.ooc.one/ooc-retssagerne/

Brev til Retten:

Vi vil gerne dele de seneste dokumenter med jer fra retssagerne, og vi vælger at starte med at dele dette brev fra formand Søren Ventegodt til Retten, med jer:

Fra: Søren Ventegodt [mailto:ventegodt@livskvalitet.org]
Sendt: 17 October 2021 09:11
Til: ‘Mikkel Kaastrup Christiansen’ <mkc@stlaw.dk>
Cc: ‘christian@harlanglaw.dk

Emne: Provokation

Særlig opfordring til Retten 
 
Nedenstående opfordrings indhold består i alt af 2 opfordringer, der i kraft af sagens principielle betydning tilstræber, i hhv. første opfordring’s tilfælde, at få belyst det faglige grundlag, der forligger for sagsøgtes påstået præcise kendskab til SARS-CoV-2’s struktur, genom mv. Endvidere er opfordring 2’s formål at få belyst den videnskabelige dokumentation, som ligger til grund for rationalet for de Covid-19 særlove. 
 
Opfordringerne lyder således: 

Opfordring 1 
Sagsøgte skriver i sit processkrift af seneste dato:  ”Der protesteres endvidere mod spørgsmål 4.2 i sin helhed, idet spørgsmålet ikke er relevant, da de diagnostiske test for SARS-CoV-2 netop er baseret på et præcist kendskab til SARS-CoV-2’s struktur, genom mv., der er velkendt og velstuderet.”     

Sagsøger mener, at såfremt de diagnostiske test for SARS-CoV-2 netop er baseret på et præcist kendskab til SARS-CoV-2’s struktur, genom mv., der er velkendt og velstuderet, da bør det forudsætningsvis forventes, at der ved spørgetemaet for denne sag, vil kunne fremvises videnskabelig dokumentation herpå.  
Sagsøgte OPFORDRES derfor til at fremlægge sin videnskabelige dokumentation for at de diagnostiske test for SARS-CoV-2 er baseret på et præcist kendskab til SARS-CoV-2’s struktur, funktion, genom og proteinsammensætning, der er velkendt og velstuderet fra en anden uafhængig, videnskabelig kilde. 

Opfordring 2   
Da sagsøgte altså, hævder, som anført under OPFORDRING 1, at der eksisterer videnskabeligt grundlag, må sagsøger gå ud fra at dette saglige udgangspunkt ligeledes gælder for Corona-pandemiens medførte restriktioner, hvorfor sagsøger har følgende opfordring til sagsøgte:   
Sagsøgte OPFORDRES til at fremlægge sin videnskabelige dokumentation for at der i det hævdede præcise kendskabet om SARS-CoV2 og sygdommen COVID-19 findes rationale for de Covid-19 særlove, med forsamlingsforbud, nedlukning, mundbindspålæg, social distancering samt behov for vaccination mod Covid-19. 

Med venlig hilsen / Sincerely yours,

Søren Ventegodt, MD, MMedSci, EU-MSc-CAM


Retslige dokumenter:

– Her er vores seneste processskrift – Nr 5 
– Retsbog fra forberedende retsmøde d. 12 oktober 2021, hvor Retten medgiver at de stillede spørgsmål skal besvares.

Landsindsamling til at betale advokaterne

OOC mangler i øjeblikket penge til at betale OOCs advokater. OOC har ligenu 15.000kr på kontoen, men siden vi lige har lige modtaget en regning på 37.000kr fra advokaten, så ville vi være meget taknemmelige for jeres bidrag (se regningen fra sagerne imod Mette Frederiksen her). Mangler du fx at betale for dit medlemskab kan du gøre det nu, og har du ekstra kroner du kan undvære, må du meget gerne sende dem via mobilpay eller konto til OOC. Og gør os en tjeneste, at dele dette til alle du kender.
  Mobile Pay 858420 eller Kontonummer: 9570 13017522

Nyt fra DFF

DFF begynder at sende nyheder på direkte TV via www.danmarksfriefjernesyn.dk hver lørdag kl. 11:00. Du kan se den første udsendelse her: https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2021/11/04/de-frie-nyheder-30-oktober-2021/

The Daily Show: Vi anbefaler i denne uge episode 52, “Magt V/S ret”, som omhandler at ingen kan tage magten fra os og at retten til vores krop er vores egen. Søren taler om at “Bare fordi man har pengemagt, så betyder det ikke at man har ret til at skade, lyve og bedrage. Vi har stadig ret til egen krop og ingen kan tage den fra os.”

Men alligevel siger næsten alle ja, når vaccine sprøjten tilbydes.  

Del gerne udsendelsen med alle du kender:

https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2021/11/04/the-daily-show-episode-52-magt-v-s-ret/
Tak for nu og hav en rigtig god dag!

Bedste hilsen

OOCs bestyrelse,

Søren, Markus og MathildeStøt OOCs landsindsamling, til fordel for OOCs generelle arbejde, ved at donere til: Mobile Pay 858420 eller Kontonummer: 9570 13017522