Secret contract between EU and Pfizer revealed

Har modtaget dette fra en gruppe islændinge.

Der er tre dokumenter:AAA….document-FDA.pdf – som jeg ikke har nået at læse. Jeg ved ikke om den kan bruges til noget.EU-APA…pdf: DET RELEVANTE DOKUMENT, en hemmelig kontrakt mellem EU og Pfizer.

Islændingenes kommentarer i mailen nedenfor refererer til EU_APA kontrakten, som er den relevante. Det ser meget inkriminerende ud, dvs. fremtræder som bevis for meget omfattende korruption og magtmisbrug. Den svenske aftale er formentlig ikke af reel interesse, men det citat på svensk, som islændingene har fremdraget synes at betyde, at den svenske stat betaler et ekstra beløb til regionerne i Sverige, for hver dosis vaccine, som bliver indsprøjtet, sådan forstået, at regionerne  belønnes økonomisk og får en økonomisk egeninteresse i, at så mange som muligt bliver vaccineret.

Det er i givet fald ret sygt – men jo ikke noget, som kan overraske en længere.Vil du være venlig at publicere disse kontrakter på OOC’s hjemmeside? Og måske vil Mads Palsvig også publicere dem for JFK21 – og I hver især rundsende kontrakten, så den bliver meget vanskelig at skjule.Som jeg forstår det, har islændingene fået dem fra forbindelser i parlamentet på Island, som var imod denne forbrydelse.

Det vedlagte FauciCovid-19 Dossier er formentlig også yderst interessant, men det er blevet sent nu. Håber nogen har tid til at læse om Faucis mange forbrydelser – jeg har aldrig været i tvivl om hans kriminalitet.

Med venlig hilsen,Mikkel Kaastrup