DU ER FRITAGET FOR CORONAPAS, TESTS OG MASKE:

Kilde: https://fritaget.fbf.one

Alle kan lovligt fritage sig selv for at bruge maske, blive testet eller fremvise coronapas, som indbefatter enten test eller vaccination. Dette fremgår af det følgende.

Du kan IKKE blive bortvist, hvis du er lovligt fritaget.Butikker, virksomheder m.fl. kan heller IKKE få en bøde, hvis du er lovligt fritaget.

Du skal IKKE fremvise dokumentation som f.eks. lægeerklæring for at være lovligt fritaget.

Du skal blot sige: ”Jeg er fritaget for at bruge coronapas/maske/tests”.

Du er ikke forpligtet til at forklare nærmere om baggrunden for din fritagelse.

Lovlige fritagelsesmuligheder for ikke at bruge coronapas:

– Børn under 15 år.

– Hvis man af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

– Hvis man som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.Link til bekendtgørelserhttps://fritaget.fbf.one/coronapas/

NB! Raske menneske er ikke syge!


Yderligere fritagelses information fra OOC:

Undtagelse i offentlig transport, se paragraf 3:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221?fbclid=IwAR3FwrvhkSzPi19M06zULrLDBmOSgWF3QkRI1KapXIJnxNpObYz5foA3JcU

Undtagelse på restauranter, hos frisør mm, se paragraf 9 og undtagelse for Covid-19 test, se paragraf 15, her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418

Undtagelse på  Dagtilbud, skoler og uddannelser. 

Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 9, stk. 3.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/805

På Børne- og undervisningsministeriet hjemmeside, kan du finde de opdaterede retningslinjer om test, lægeattest, mundbind m.m.:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/regler-om-test

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen