ARBEJDSTILSYNET OPLYSER: DU BEHØVER IKKE BÆRE MASKE ELLER VISIR PÅ JOBBET!

På arbejdstilsynets hjemmeside står der:
“Ansatte, som oplever problemer med vejrtrækningen, lider af angst/klaustrofobi eller har andre helbredsmæssige udfordringer, når de bærer mundbind eller visir, er fritaget fra kravet om at bruge mundbind/visir. Arbejdsgiveren kan i den forbindelse ikke kræve, at de ansatte skal bruge mundbind eller visir.

Rigspolitiet oplyser, at der ikke er krav om dokumentation for, at man ikke kan bære mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager.”

Læs det her:

https://at.dk/spoergsmaal-svar/c/corona-haandsprit-masker-og-andre-personlige-vaernemidler/