OOC kræver at Statsministeren og Sundhedsministeren stopper med corona vaccinationerne.

Nyhed fra DFF

Den 2 februar 2021 har OOC sendt brev til både statsministeren og sundhedsministeren om at corona vaccinationerne i Danmark omgående må stoppes, eftersom mRNA vaccinen, som i grunden er genterapi, ikke er testet videnskabelig og meget farlig. 

OOC vurderer at 600 personer vil dø af vaccinen umiddelbart, og 6000 mere vil dø senere pga. autoimmune sygdomme og overfølsomhed over for corona, som mRNA vaccinen frygtes at give. Derudover vil mellem 60.000 og 600.000 personer få skader af corona vaccinen.

Problemet med corona vaccinerne er at de er baseret på COVID-19 PCR-testen for uafhængige forskergrupper er kommet frem til ikke virker. Der har været flere retssager, bl.a. i Portugal og Holland, hvor retten har medgivet at en COVID-19 PCR test ikke kan bruges til at stille COVID-diagnosen med, fordi der er sket alvorlige videnskabelige fejl under udvikling af PCR-testen. 

OOC vil nu, hvor ministrene er oplyst om faren og problemerne med corona vaccinerne, holde statsministeren og sundhedsministerenpersonligt ansvarlige for de skader dødsfald, der fremover følger af corona vaccinerne.

Link: https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2021/02/02/ooc-kraever-at-statsministeren-og-sundhedsministeren-stopper-med-corona-vaccinationerne/