Nyhed: OOC har anlagt fire retssager mod statsminister Mette Frederiksen om grundlovsbrug, og retten har nu besluttet, at der skal tages stilling til om corona COVID-19 overhovedet er farligt

OOC’s fire retssager mod statsminister Mette Frederiksen om brud på grundloven og krænkelse af menneskerettighederne og de øvrige grundrettigheder er i gang.

OOC mener, at statsministeren ved sine drastiske beslutninger i forbindelse med corona pandemien om samfundsnedlukning, forsamlingsforbud, maskeforbud mm. bl.a. har krænket den grundlovssikrede forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed.

Sådanne krænkelser af grundloven mm. kan kun finde sted, hvis corona pandemiens skadevirkninger er større end skadevirkningerne af samfundsnedlukning mm.

OOCs holdning er at PRC-testen ikke virker, og derfor er det slet ikke dokumenteret videnskabeligt, at der overhovedet er en corona pandemi med SARS-CoV-2, som giver sygdommen COVID-19. PCR-testen er uvidenskabelig og giver næsten 100% falsk positive svar, mener OOC og finder støtte til dette i domme fra Portugal og Holland med denne konklusion, i et videnskabeligt peer review af den artikel, der ligger til grund for PCR-testen, og i en indrømmelse der d. 21 januar kom fra WHO, der siger at man ikke kan anvende PCR-testen til at stille en COVID-19 diagnose med.

Konsekvensen af at PCR testen ikke virker er at de statistikker vi har set om COVID-19 er forkerte, ligesom corona vaccinerne ikke er blevet videnskabeligt afprøvede, at testningen af dem er bygget på PCR-testen.
OOC har påpeget at der er færre døde i 2020 end i 2018 og dermed absolut ingen overdødelighed under corona pandemien, og derfor har OOC ønsket at retten skal tage stilling til corona COVID-19s farlighed. Retten medgav, muligvis motiveret af en 120 sider rapport med videnskabelige dokumentation fra OOC’s videnskabelige komite, som blev afleveret til retten i sagerne, at farligheden af COVID-19 nu skal kulegraves i retten. Med rettens ord skal der foretages ”syn og skøn” i sagerne.
Det var byretten ved dommer Kirsten Schmidt, som ved det første retsmøde d. 29 januar 2021 sambehandlede OOC’s fire grundlovssager, som har numrene:
BS-3217/2021-KBH
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19
mod: sagsøgte Statsminister Mette Frederiksen
BS-29042/2020-KBH – bl.a. om forsamlingsfriheden
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19
mod: sagsøgte Statsminister Mette Frederiksen
BS-46835/2020-KBH – bl.a. om forsamlingsfriheden
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19
mod: sagsøgte Statsminister Mette Frederiksen
BS-28676/2020-KBH – bl.a. om foreningsfriheden
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19
mod: sagsøgte Statsminister Mette Frederiksen – om ytringsfriheden, mundbind, social afstand, lockdown mm.

Søren Ventegodt, OOC’s formand, undrer sig i øvrigt over at retsmødet ikke var offentligt, hvilket fejlagtigt har fået nogle på de sociale medier til at mene, at OOC ikke har anlagt retssagerne.


2 Replies to “Nyhed: OOC har anlagt fire retssager mod statsminister Mette Frederiksen om grundlovsbrug, og retten har nu besluttet, at der skal tages stilling til om corona COVID-19 overhovedet er farligt”

Comments are closed.