Godt nyt fra Østrig!

Godt nyt fra Østrig! Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
erklærer store dele af lockdown for grundlovsstridig, og ugyldig.
Lukning af restaurenter, ulovlig, forsamlingsforbud for flere end 10
mennesker, ulovlig, mundkurv-tvang ulovlig. Retten fandt ikke at
betingelserne for så vidtgående tiltag var opfyldt, og dokumentationen
ikke tilstrækkelig. Der tale i videoen om muligheden for erstatning for
de erhvervsdrivende (restaurationsbranchen, event organisatorer) som har
lidt skade.