Kursus i Corona virus – Skal jeg frygte COVID-19?

Kursus i Corona virus – Skal jeg frygte COVID-19?

Ved Søren Ventegodt, Formand for OOC – Organisationen til Oplysning om Corona


Tid og sted: Søndag d. 28 juni kl. 12.00-15.00 i Fællesparken ved Cafe Pavillonen midt i parken (se billede nedenfor).
OBS: Kurset er gratis. Gratis undervisningsmateriale findes på www.coronawhistleblower.org og www.ooc.one

Ved Søren Ventegodt, Formand for OOC – Organisationen til Oplysning om Corona


Tid og sted: Søndag d. 28 juni kl. 12.00-15.00 i Fællesparken ved Cafe Pavillonen midt i parken (se billede nedenfor).
OBS: Kurset er gratis. Gratis undervisningsmateriale findes på www.coronawhistleblower.org og www.ooc.one


Kære medlem og kære COVID-19 interesseret! Dette kursus er for dig!


Sandheden er derude lærer vi i Twin Peaks, og det vi står over for er et mysterium af samme type som det vi møder i Twin Peaks: En forbandelse har ramt en lille by (København) og en dedikeret opdager (i dagens anledning undertegnede) har sat sig for at løse mysteriet.


Velkommen til det første OOC Corona kursus, der giver dig al den viden du behøver for at overleve Corona pandemien – både denne og den næste.


Her er kursusprogrammet:
1) Hvordan ser COVID-19 sygdommen ud – symptomer, varighed osv.? Er der tale om en almindelig forkølelse eller er der tale om en ny sygdom vi ikke har set før?
2) Hvad er virus og hvordan smitter Corona? Kan vi undgå at blive smittede, fx ved at holde afstand, bruge maske, eller desinficere vores hænder ofte?
3) Hvordan fungerer immunsystemet – det uspecifikke (innate) immunsystem og det specifikke (aquired) immunsystem? Hvad er det for celler der virker i det uspecifikke og i det specifikke immunsystem, og hvordan fungerer de? Hvor får de deres information fra? Hvad er antistoffer?
4) Hvordan kan vi holde vores immunsystem skarpt og velfungerende? Hvordan kan vi sikr,e at vi har immunitet, så vi ikke bliver syge, når vi bliver smittet med corona og andre virus?
5) Er COVID-19 farligt? Hvad siger dødelighedsstatistikkerne fra hele verden? Hvad siger den viden og de erfaringer vi har fået fra obduktionsstudier fx i Hamburg, hvor alle COVID-positive der er døde er blevet obduceret?
6) Hvordan virker en corona test og kan vi regne med testen? Hvad betyder ”falsk positiv”, ”falsk negativ” og ”uspecifik”?
7) Hvordan opleves corona infektionen hvis man er bange for at dø, fordi man tror at den er farlig?
8) Er det i sig selv farligt at komme på hospitalet? Kan man dø af hospitalsinfektioner? Er hospitalsinfektioner almindelige når man kommer i respirator? Kommer man i respirator når man kommer på intensiv afdeling?
9) Giver de politiske tiltag omkring Corona mening i lyset af hvad vi ved om corona virus?
10) Kan vi på baggrund af det vi ved om corona forstå hvorfor WHO mener, at 3,4% af de smittede dør af Corona COVID-19?
11) Politisk diskussion med de fremmødte: Undertrykkes vores grundrettigheder, menneskerettighederne og handler regeringen i modstrid med grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), FN’s konvention om Civile og Politiske Rettigheder (ICCPR) og andre borgerlige grundrettigheder, når man laver disse nødlove og lukker samfundet ned? Bør vi placere ansvaret for de økonomiske og menneskelige skader og tab (torten – alle de problemer og lidelser som nødlove, skadelige anbefalinger og samfundsnedlukningen medfører) på myndighederne og politikerne?


Tilmelding ikke nødvendig, men giv meget gerne en melding om hvor mange I kommer til mig på mail: ventegodt@livskvalitet.org.


Venlig hilsen og vel mødt til OOCs første Corona kursus!


Søren Ventegodt


PS: Husk at vi max må være 50 personer til kurset pga. forsamlingsforbuddet; kommer der flere end 50 lukker vi kurset når de første 50 er ankommet. Vær sød at respektere dette og gå igen hvis der ikke er plads til jer på kurset, da foreningen IKKE har råd til at betale den enorme bøde vi får, hvis der forsamles for mange til kurset!