Det er sundt at blive smittet med COVID-19

Denne morgen tænker jeg over det mærkelige i at Corona er så almindelig at vi alle hele tiden bliver smittet. Derfor er vi alle immune over for Corona. Vi e faktisk så immune at langt de fleste af os slet ikke opdager at vi bliver smittet. Alligevel gør den smitte, vi er udsat for igen og igen, med stadigt nye mutationer, at vi forbliver immune. Vi behøver ganske enkelt Corona smitten for at forblive immune. Derfor er alle bestræbelserne på at undgå at blive smittet helt meningsløse og faktisk også kontraproduktive, set fra et videnskabeligt synspunkt. Og her taler jeg både som formand for OOC og som formand for OOC faglige udvalg.

Besøg meget gerne www.OOC på one og del linken med dine FB-venner, så gør du OOC en stor tjeneste!

Tak fra

Søren, formand for OOC